Steun ons

Met alle toekomstige plannen van de lokale overheid is het steeds opnieuw de vraag of het dorpse karakter en de leefbaarheid in Acht bewaard zullen en kunnen blijven. De Dorpsraad Acht, als onderdeel van de Vereniging Achtse Belangen, maakt zich daar al jarenlang sterk voor. En niet zonder succes!

Voor de activiteiten van de Dorpsraad Acht en de Vereniging Achtse Belangen is geld nodig. Geld dat bijeen gebracht wordt door de bijdrage van 10 euro per jaar door de leden van Achtse Belangen.

Gaat de toekomst van ons fantastische kerkdorp u ook aan het hart? Word dan nu lid!

Aanmelden kan door uw gegevens te sturen naar achtsebelangen@gmail.com.