Nieuwjaarstoespraak Dorpsraad Acht 2018

Op maandag 1 januari 2018 werd voor de 25e keer de nieuwjaarsreceptie georganiseerd in het Dorpshuis Acht. Voorzitter van de Dorpsraad, Remco van Dooren, hield een nieuwjaarstoespraak. Deze is hieronder te lezen.

Lieve mensen,

Welkom op deze 1 januari 2018. Welkom bij deze nieuwjaarsreceptie, een mooie traditie van samenwerking tussen het Dorpshuis, het Kerkbestuur en de Dorpsraad. Wat ontzettend fijn dat we vanmiddag met elkaar hier mogen zijn, om met elkaar te toasten op een mooi jaar.

In een nieuwjaarstoespraak wordt voornamelijk vooruitgeblikt op wat het nieuwe jaar ons gaat brengen. En wat we in 2018 graag werkelijkheid zien worden, uit onze voornemens die we laatst hebben gesteld of de wensen die we hebben. Dat zal ik vanmiddag ook zeker doen. Toch wil ik ook even terugkijken, omdat het voor mij een bijzonder moment is om hier te staan. Nog een paar maanden en dan zit de termijn van de huidige Dorpsraad er namelijk op. Dit is dan ook mijn laatste nieuwjaarsspeech in mijn rol als voorzitter van de Dorpsraad. Daarom wil ik daar graag even bij stil staan.

Ik neem u mee naar een week voorafgaand aan de openbare vergadering van de Dorpsraad op 21 oktober 2013. In het Eindhovens Dagblad lees ik dat de huidige Dorpsraad heeft besloten om te stoppen met haar werkzaamheden. Hun conclusie is dat met het (toenmalige) gemeentebestuur en ambtenarenapparaat niet samen te werken valt. Ik ben dan 17 jaar en besef me tijdens het lezen dat dit het moment is dat ik me moet aanmelden om te kijken op welke manier dan ook de belangen van Acht nog steeds op een goede manier behartigd kunnen worden.

In de maanden daarna zit ik met een aantal mensen van Achtse Belangen om tafel om te kijken hoe we de Dorpsraad weer op de rit kunnen krijgen. We houden verschillende bijeenkomsten met politieke partijen. Steeds weer is de opkomst enorm groot. Het versterkt ons gevoel dat voor veel mensen de vergaderingen en bijeenkomsten van de Dorpsraad nog steeds er toe doen. Het blijft goed zoeken, maar uiteindelijk vinden we ook genoeg kandidaten om de lijst voor de Dorpsraad te vullen voor de verkiezingen die dan in 2014 zijn gepland.

Bij de verkiezingen hebben we een hoge opkomst: zo’n 53% van de Achtenaren kleurt een vakje van een van de kandidaten rood. Het levert uiteindelijk een mooi team op, van man tot vrouw, van jong tot oud, actief in verschillende groepen, ieder met hun eigen ervaring. We besluiten dat ik als 18-jarige jonge gup aan het roer mag staan. Voor mij een hele eer, maar ook een grote verantwoordelijkheid. “Als gezicht van” moet ik ervoor zorgen dat we als Dorpsraad serieus worden genomen, dat we de juiste problemen aankaarten en uiteindelijk met oplossingen komen om zaken in het dorp te verbeteren.

Het worden uiteindelijk vier leuke, uitdagende, heftige en soms ook moeilijke jaren. Als nieuwe Dorpsraad kiezen we ook voor een nieuwe aanpak. We vertrouwen daarbij op de veel, veel vrijwilligers en fantastische stichtingen en verengingen die we hier in het dorp hebben.

Ondanks enkele wijzigingen binnen de Dorpsraad blijven we vier jaar lang intern sterk verbonden. We zijn een echt hecht team. Ieder weet zijn eigen plek binnen het team te vinden. Soms kregen we nog eens wel vragen of er intern discussie plaatsvond binnen de Dorpsraad, omdat in openbare bijeenkomsten dat nooit zichtbaar was. Ik kan u een ding verzekeren. Die discussies zijn hevig gevoerd, waarbij op verschillende thema’s de verschillen soms veel groter waren dan de overeenkomsten. Toch, en daar ben ik trots op, is het ons altijd, in welke discussie dan ook, gelukt om achter een beslissing te staan die we allemaal konden delen. En zo konden we met één gezicht naar buiten ons verhaal vertellen.

Mocht u het denken, nee, dit is nog geen afscheidsspeech van de Dorpsraad. Die komt nog. We hebben nog drie maanden te gaan, en er is nog genoeg werk aan de winkel. Maar als trotste voorzitter vind ik het toch wel waard om een aantal onderwerpen te noemen waar we als Dorpsraad hard aan hebben gewerkt.

Neem bijvoorbeeld de rattenproblematiek. Begonnen vanuit veel klachten van bewoners in verschillende straten van Acht. Uiteindelijk uitgegroeid tot een zware discussie, maar met een goed resultaat.

Een ander thema was de winkel. Niet alleen in de afgelopen vier jaar, maar veel langer al. U kent het verloop van dit proces. Een groot deel in Acht wilde de dierenweide behouden. En ook wij wilde de dierenweide behouden, in een kleine vorm of op een andere locatie. Nu de helderheid er is, ben ik blij dat de dierenweide al langzaam aan wordt omgetoverd tot een nog toegankelijkere karakteristieke plek in Acht. Daarmee wordt voldaan aan de wensen van een groot deel van de Achtenaren. Er staat nog zeker één wens open die ik graag vervuld had. In het belang van de leefbaarheid van het dorp, maar vooral in het belang van een heel groot deel van de huishoudens in Acht: de komst van een winkel. De kans is klein, dat realiseren we ons denk ik nu allemaal maar al te goed, maar wij doen er alles aan om voor het einde van onze periode toch nog een schot in de zaak te behalen. Daarmee kunnen we dan ook de andere wens van Acht vervullen.

We zijn ook met andere onderwerpen bezig geweest, zoals de dodenherdenking, het kenmerkende buslijn 8, de verkeersveiligheid, hoogspanningslijnen, de speelvoorziening aan de Leistraat, het opzetten van ZorgSaam op Acht en het opknappen van de kiosk.

Dan nog twee andere onderwerpen die ik wil aansnijden. Allereerst, de buurtpreventie. Ook hier hebben we onze strategie toegepast van initiëren, opzetten, doorgeven en faciliteren. We hebben de buurtpreventie opgericht, waar meer dan 60 vrijwilligers zich voor hebben aangemeld. Een fantastische groep vrijwilligers die dagelijks hun rondes door Acht voor u lopen. Het team staat en is een voorbeeld voor veel andere buurtpreventieteams.

En tot slot, de openbare vergaderingen. Altijd goed verzorgd door de super mensen van het Dorpshuis. Door hen ziet het er altijd zo mooi uit hier. Ik wens dat het Dorpshuis in 2018 nog meer de huiskamer van Acht zal worden. Want zo’n fantastisch buurthuis moeten we behouden en toegankelijk houden voor iedereen. Tijdens zo’n openbare vergadering moet ik u bekennen dat het elke keer weer spannend is als het 19:30 uur is. Ik kijk dan de andere leden van de Dorpsraad aan en vraag me af of we weer een grote opkomst gaan behalen. Mede dit bepaalt namelijk ons draagvlak. De spanning verdwijnt uiteindelijk als ik steeds weer zie hoe veel mensen de bijeenkomsten bijwonen. Het is een teken van steun, maar vooral van oprechte interesse in de zaken die hier in Acht spelen. Onze inwoners, wij en jullie, zijn betrokken bij de leefbaarheid van hun buurt. Wij willen weten wat er speelt, wij willen invloed kunnen uitoefenen als het onze directe leefomgeving betreft. Wij willen simpelweg een leefbare buurt, en wij beseffen ons allemaal dat wij daarin ook een gezamenlijke verantwoordelijkheid in hebben. Die participatie van Achtenaren, van u, waardeer ik enorm. Meedenken, meedoen.

Dat hoop ik de aankomende jaren te zien gebeuren. Vanzelfsprekend, er wordt al heel veel georganiseerd in dit prachtige dorp. Jonge mensen, volwassenen, senioren. Allemaal dragen ze een steentje bij aan Acht. Maar, ook voor de wat meer bestuurlijke, politieke en leefbaarheidsvragen en onderwerpen, zijn mensen nodig. We zijn gelukkig nog niet aan het moment gekomen wat ik aan het begin van mijn toespraak schetste: de Dorpsraad is er nu nog. Maar: de Dorpsraad moet worden doorgegeven. Vier van de vijf huidige leden stoppen na vier jaar en vinden het tijd om het stokje over te dragen aan andere Achtenaren die vol met energie zitten om de belangen van het dorp te behartigen.

Ik doe een oproep aan u allen, en het is ook een van mijn wensen voor 2018. Nu wij in de afgelopen vier jaar enorm hard gewerkt hebben zou ik het geweldig vinden als een nieuwe club klaarstaat om het nog beter te gaan doen. Ik weet dat de betrokkenheid bij het dorp groot is. Het is wel nu of nooit, het is nu tijd dat men zich aanmeldt als kandidaat voor de Dorpsraad. En als u het niet wil, denk dan aan een ander en spreek hem of haar erop aan. Het is namelijk ONS belang.

En voordat we over gaan naar het officiële toastmoment, wil ik een nog aantal andere dingen aansnijden. Ja beste mensen, het is mijn laatste nieuwjaarsreceptie in deze rol, dus ik wil nog even van het moment gebruik maken. Laten we even vooruitkijken. 2018. Wat zal het jaar ons gaan brengen? Ik hoop dat als u een wensenlijstje heeft, uw persoonlijke wensen en doelen uitmogen komen. En die wensen zijn natuurlijk per persoon verschillend. Al hoewel, en paar dingen delen we in het leven. Iedereen wil gezond zijn. Iedereen wil een veilig thuis, met een dak boven het hoofd. Iedereen wil liefde. Iedereen wil vriendschap. Iedereen wil een fijn leven kunnen leiden en zelf bepalen hoe dat wordt vormgegeven.

Ik zei het in mijn eerste nieuwjaarsspeech al drie jaar geleden, en ik kom er weer op terug. Wat ik graag zou willen is dat we wat meer omkijken naar elkaar. Minder het individu voorop, meer de samenleving. Het zijn misschien holle woorden, maar niets is minder waar. Je ziet het op televisie dat die roep steeds luider klinkt, maar ik zie het eigenlijk ook dichtbij.

Een keer in de twee weken op zondagavond schenk ik koffie voor de senioren in het verzorgingshuis Antonius. Het “kost” me driekwartier van mijn tijd, maar het levert me zo veel meer op. Terwijl ik de koffie of thee inschenk, vraag ik hoe de dag is geweest van meneer of mevrouw. Vaak is er weinig gebeurd. Een beetje naar buiten kijken of naar de televisie. Toch merk ik dat ze het fijn vinden om even te praten met me. Waarover, dat maakt niet uit. Als ze maar even de aandacht krijgen en er naar hen geluisterd wordt. Werkelijk altijd word ik bedankt voor het praatje dat ik met ze gemaakt heb. Dat zegt natuurlijk wat. Enerzijds dat ze het erg op prijs stellen, maar anderzijds dat het kennelijk ook erg gemist wordt omdat het zo bijzonder is.

Ik vind dat we meer moeten omkijken naar elkaar. Een samenleving is niet een optelsom van alle individuen. Een samenleving deelt bepaalde waarden, bijvoorbeeld ingegeven door de missen op zondagochtend in onze mooie kerk. Een samenleving deelt bepaalde tradities, bepaalde normen met elkaar. En in onze samenleving zouden we wat meer aandacht mogen hebben voor onze opa’s en oma’s, voor senioren. Maar eigenlijk gewoon voor iedereen. Dat het normaal is dat je wat voor elkaar doet, zonder dat daar geld tegenover staat. Dat je elkaar niet hoef te wantrouwen, maar juist vanuit vertrouwen denkt. Dat we de verschillen tussen elkaar niet uitvergroten, want dat levert helemaal niets op. Wat wel iets oplevert is dat we op zoek gaan naar wat ons deelt. Of dat nu in een discussie is of hier vanmiddag bij elkaar, we moeten het gemeenschappelijke tussen ons vooropstellen, vasthouden en koesteren.

Ik wens dat we samen in 2018 dat gevoel meer gaan krijgen in onze samenleving.

Ik wil daar zeker een bijdrage aan leveren. Want ook al stop ik na vier jaar als voorzitter van de Dorpsraad, ik ga door. Ik wil uw belangen hier in Acht gaan vertegenwoordigen op een niveau waar de echte beslissingen over onze leefomgeving worden genomen. Waar wordt bepaald welke richting het met Eindhoven op moet. Ik ga voor een Eindhoven dat weer bereikbaar wordt, voor een Eindhoven dat weer veilig wordt. Vanuit thuis heb ik geleerd dat wanneer je een euro ontvangt, je er ook maar één kan uitgeven. Dat betekent dat onze financiën in onze stad weer op orde moeten komen. Dat is nu echt een puinhoop. Ik wil een stad die de inwoners serieus neemt, waar inwoners mee doen. Maar wat ik vooral wil, is een Eindhoven waarin we omkijken naar elkaar.

Ik ga dat, zoals u van mij gewend bent, met volle energie, optimisme, ambitie en daadkracht, proberen te realiseren. Ik heb mij daarom verkiesbaar gesteld als kandidaat gemeenteraadslid voor de gemeente Eindhoven. Op 21 maart kunt u mijn naam vinden op plek 2 namens het CDA. U zult begrijpen dat ik verder geen stemadvies kan geven….

Tot slot, lieve mensen, het toastmoment is daar. Ik zou willen voorstellen dat u allemaal uw glaasje pakt.

Laten we met z’n allen proosten op een fantastisch 2018 waarin wij, lieve Achtenaren, in goede gezondheid mogen zijn, waarin we de successen met elkaar vieren en het verdriet met elkaar delen. Ik wens dat 2018 een voorspoedig jaar mag worden voor u, en uw naasten.

Op een spetterend 2018!

Remco van Dooren, voorzitter Dorpsraad Acht

Dorpscorrespondente van het Eindhovens Dagblad, Karin Rosendaal, maakte een verslag van deze feestelijke bijeenkomst:

Presentatie 27 november 2017

De presentatie van maandag 27 november 2017 staat online. Er waren 90 aanwezigen.

De vergadering stond in het teken van de volgende onderwerpen:

 • ›Nieuwe Dorpsraad
 • Zonnepanelenpark
 • Ontwikkelingen Eindhoven Airport (›Stichting Leefbaarheidsfonds & Buurtinitiatief Eindhoven Noord)
 • ›Veiligheid op Acht

Bekijk hier de presentatie.

Overige presentaties:

Presentatie zonnepanelenpark Welschap

Presentatie Stichting Leefbaarheidsfonds

Zonnenpanelenpark Welschap

Op het terrein van de militaire vliegbasis komt een groot zonnepanelenpark. Het park is circa 2,5 hectare groot en er is ruimte voor zo’n 12.000 zonnepanelen. Bewoners van plaatsen rondom de vliegbasis, waaronder de Achtenaren, kunnen van dit park stroom afnemen. Zo kunnen ze investeren in duurzame energie zonder zonnepanelen op hun eigen dak te plaatsen. De vereniging 040energie vertelde tijdens de bijeenkomst op maandag 27 november 2017 meer over dit nieuwe initiatief.

Bekijk hier de presentatie: Presentatie Zonnenpanelenpark Welschap

Brief naar politiek: leg hoogspanningslijnen onder de grond

Een aantal bewonersorganisaties, Bewonersplatform Woensel-Noord, Dorpsraad Acht, Leefbaarheidsteam De Tempel en Vereniging Wijkbelangen Prinsejagt 3, hebben een brief gestuurd naar alle politieke partijen in de Eindhovense gemeenteraad om aandacht te vragen voor hoogspanningslijnen. De oproep is om deze elektrische kabels onder de grond te leggen, zoals bijvoorbeeld al in Tilburg en Helmond gebeurt. Lees hieronder de brief.

In verschillende gebieden van Eindhoven, waaronder Woensel-Noord, hangen hoogspanningslijnen. Deze bovengrondse hoogspanningslijnen wekken elektromagnetische velden op die het functioneren van het menselijk lichaam (kunnen) beïnvloeden. Boven een bepaalde waarde van de veldsterkte leidt dit tot acute effecten, zoals het ‘zien’ van lichtflitsen en onwillekeurige spiersamentrekkingen. Bovendien wijst onderzoek er op dat in de buurt van bovengrondse hoogspanningslijnen kinderen die dicht bij een dergelijke hoogspanningslijn wonen, waar het magnetisch veld relatief sterk is, mogelijke extra risico op leukemie lopen. Op grond van deze gegevens en uitgaande van het voorzorgsbeginsel heeft het ministerie van VROM in 2005 een beleid ontwikkeld. Daarin is aangegeven dat voorkomen moet worden dat er in de buurt van bovengrondse hoogspanningsleidingen nieuwe situaties ontstaan waar kinderen langdurig worden blootgesteld aan magnetische veldsterkten die jaargemiddeld boven 0,4 mcirotesla (magneetveldzone) liggen. Voor bestaande situaties verandert er helaas niets. Echter, het Rijk heeft een paar jaar geleden laten weten de elektriciteitskabels te willen “verkabelen” (onder de grond). Voor de financiering hiervan betaalt het Rijk 75% van de kosten en de lokale overheid 25% van de kosten. In sommige gemeenten gebeurt dit al, zoals in de gemeentes Tilburg en Helmond. In ons geval wil de gemeente Eindhoven deze bijdrage niet leveren (circa 6 miljoen) omdat zij wijst op de onredelijke verhouding tussen lasten en lusten.

Deze hoogspanningslijnen lopen door veel wijken in Woensel-Noord, een tracé van circa vier km vanaf Luytelaer, via Eckart, Vlokhoven, Jagershoef, Prinsejagt, Driehoeksbos naar Acht. Uit het rapport van de SRE Milieudienst blijkt dat de magneetveldzones in dit gebied tussen 50 en 125 meter aan beiden zijden van de hoogspanningslijnen liggen. Dit betekent dat alle huizen die zich in de straal van 50 – 125 meter bevinden, een verhoogd risico hebben op gezondheidsklachten. Het blijkt hier om circa 2000 huishoudens te gaan. Bovendien mag in dit gebied ook niet meer gebouwd worden als er kinderen langdurig verblijven.

Ondanks dat er meerdere interpretaties zijn over de effecten van elektromagnetische velden, vinden wij de oproep van het Rijk om de hoogspanningslijnen te verkabelen geheel terecht. “Gokken” met de volksgezondheid is onze ogen geen optie. Wij vinden dat aan gezondheid geen concessies mogen worden gedaan.

Naast dit gezondsheidsaspect, willen we er ook op wijzen dat door het verkabelen van hoogspanninglijnen meer grond vrij komt waar op gebouwd mag worden. Hoogspanningslijnen in kabels onder de grond hebben, zeker met de huidige technologie, een betere afscherming aangaande magnetische velden. Doordat er boven de grond minder magnetische veldsterkten vrijkomen, kan op een aantal plaatsen meer grond gebruikt worden voor bebouwing. De kosten voor de gemeente kunnen op die manier worden terugverdiend. Daarnaast verbetert het onder de grond leggen van de hoogspanningslijnen ook het aanzicht van de omgeving. Zowel het visuele als het volksgezondheidsaspect heeft volgens makelaars namelijk een grote (negatieve) rol bij de waardebepaling van het huis.

Vanzelfsprekend begrijpen wij dat het verkabelen van hoogspanningslijnen verschillende consequenties heeft, zowel financieel als ook maatschappelijk. De Rijksoverheid is echter al een hele poos bezig om gemeentes er toe te stimuleren mee te doen in het onder de grond leggen van de hoogspanningslijnen. Het wordt tijd dat ook de gemeente Eindhoven haar maatschappelijke verantwoordelijkheid gaat nemen, waarbij zij niet alleen kijkt naar de korte termijn maar vooral en zeker naar de lange termijn. Het is een investering in de verbetering van de gezondheid van Eindhovenaren.

Met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018 vragen wij dan ook aan alle politieke partijen binnen de gemeente Eindhoven om de aankomende jaren dit thema hoog op de agenda te zetten.

De bewoners van Woensel-Noord rekenen op hun positieve medewerking.

Henk van de Ven, voorzitter Stichting Bewonersplatform Woensel-Noord
Remco van Dooren, voorzitter Dorpsraad Acht
Jac Jansen, voorzitter Leefbaarheidsteam De Tempel
Dick Veenstra, voorzitter Vereniging Wijkbelangen Prinsejagt 3

Oproep aan college B&W: meer aandacht voor buurtpreventie

De bewonersorganisaties uit Acht, Achtse Barrier, Blixembosch, Heesterakker en Woenselse Heide hebben op vrijdag 4 augustus j.l. een brief gestuurd naar het college van Burgemeester en Wethouders. Wij reageren hiermee op de onlangs gepresenteerde veiligheidsplannen- en onderzoeken van de gemeente. Daaruit blijkt dat Eindhoven flinke stappen moet maken voor een effectief veiligheidsbeleid. Met de brief willen wij het college van B&W kennis laten nemen van de gevoelens uit onze wijken en hen adviseren om op korte termijn enkele beslissingen te nemen die in onze ogen van enorm belang zijn voor de veiligheid van de buurten in Eindhoven.

2018 wordt een cruciaal jaar om te komen tot een effectieve veiligheidsaanpak. Daarbij hoort volgens het college van B&W – en zeker ook volgens ons – een adequaat budget. Op dit moment zet Eindhoven substantieel minder geld en formatie in voor veiligheid. Uit ervaringen van buurtpreventieteams blijkt dat de subsidie van €300,- voor een groot en/of professioneel buurtpreventieteam te weinig is. Wij hopen dan ook dat het college van B&W de verdeelsleutel van de toekenning van subsidies aan buurtpreventieteam aanpast. Tevens pleiten we er voor om een bijdrage voor buurtpreventieteams vanuit het ‘subsidiegericht werken in (niet-)actiegebieden’ voortaan wel toe te staan. En bovenal hopen we dat vanuit de onderzoeksaanbeveling om wijkgericht de veiligheid te verberen, buurtpreventieteams actief worden betrokken bij de veiligheidsplannen voor de aankomende jaren. Willen we de positieve effecten op de veiligheid en leefbaarheid van buurten verder beïnvloeden, dan rekenen wij op volledige meewerking en steun vanuit de gemeente.

Lees de volledige brief hier.

 

Presentatie 10 juli 2017

De presentatie van maandag 10 juli 2017 staat online. Er waren 110 aanwezigen.

De vergadering stond in het teken van de volgende onderwerpen:

 • Ontwikkelingen Eindhoven Airport
 • Voorstellen nieuwe wijkagente
 • Plannen Vrienden van de Dierenweide

Bekijk hier de presentatie.

Overige presentaties:

Presentatie Buurtinitiatief Eindhoven-Noord

Presentatie Beraad Vlieghinder Moet Minder

Presentatie Vrienden van de Dierenweide

Toespraak buurtpreventiebedankdag 24 juni 2017

Op zaterdag 24 juni was kerkdorp Acht de gastheer- en vrouw van de jaarlijkse buurtpreventiebedankdag. Door het buurtpreventieteam Acht was een goed verzorgde middag georganiseerd om de 1100 buurtpreventen van Eindhoven te bedanken.

Namens de Dorpsraad Acht mocht voorzitter Remco van Dooren de aanwezigen welkom heten in ons dorp. Zijn toespraak is hier te lezen.

Voorstellen leerlingen groepen 8 allemaal overgenomen

Op dinsdag 20 juni 2017 hebben de leerlingen van groep 8 van basisschool Sint Antonius Abt presentaties gegeven over hun ideeën om de leefbaarheid in Acht te verbeteren. De presentaties waren het einde van het succesvolle project tussen de basisschool en de Dorpsraad Acht.  Onder leiding van de voorzitter van de Dorpsraad Acht, Remco van Dooren, is aan de kinderen kennis bijgebracht over de politiek en zijn hen vaardigheden zoals argumenteren, debatteren en spreken geleerd. Na een aantal lessen zijn zij zelf aan de slag gegaan met hun eigen ideeën om plannen te maken om de leefbaarheid van het dorp te verbeteren. Zo mochten zij nadenken over zaken in Acht waar ze zich aan stoorden, of zaken die beter konden. Verder mochten ze ook nadenken over zaken die ze misten in Acht of wat ze wilden veranderen. Deze voorstellen zijn serieus besproken in de klassen en er is gekeken in hoeverre deze haalbaar zouden kunnen zijn.

De leerlingen hebben uiteindelijk 11 voorstellen gepresenteerd. Door de leden van de Dorpsraad is serieus gekeken of deze ideeën daadwerkelijk gerealiseerd konden worden. Uiteindelijk hebben zij besloten om alle ideeën over te nemen en er mee, in samenwerking met de kinderen, aan de slag te gaan.

Hieronder een reactie per idee:

 1. Realiseren van een markt op het dorpsplein: “Een leuk initiatief dat we graag omarmen. We gaan dit met de leerlingen bespreken met de gemeente”.
 2. Veranderen skatebaan: “De skatebaan is inderdaad wel aan een opknapbeurt toe. We gaan dit bij de gemeente aankaarten”.
 3. Voorstellen om hard rijden tegen te gaan“We zijn als Dorpsraad al met dit onderwerp bezig en we zien het dan ook al ondersteuning van ons beleid. We willen graag het idee van de smileyborden overnemen. Ook dit bespreken we samen met de leerlingen bij de gemeente”.
 4. Goals aanpakken Merwedeveld“De leerlingen hebben aangegeven dat er te veel ruimte zit tussen de goals. Dat moeten we aanpakken en gaan we samen met de jongens regelen”.
 5. Chillplek 11-14: “De kinderen vertelden ons dat het basketbalveld niet meer wordt gebruikt en op die plek dan ook iets anders willen. Een chillplek is niet direct geregeld, maar we gaan dit met de gemeente bespreken”.
 6. Meer prullenbakken: “De leerlingen hebben gelijk dat bij de school te weinig prullenbakken staan. Daar moeten we naar kijken, maar het idee van het pimpen van de prullenbakken vinden we ook een tof idee. Dat moeten we in Acht gaan regelen”.
 7. Crosspad/baantje: “Een super leuk idee om een crossbaantje te realiseren. Om dit project te laten slagen gaan we samen met de gemeente om de tafel”.
 8. Voorstellen om geluidsoverlast tegen te gaan: “Ook met dit onderwerp houdt de Dorpsraad zich bezig. Het lijkt ons een goed idee als de leerlingen aan de tafel gaan bij de commissies over Eindhoven Airport en Station Acht”.
 9. Grotere kermis: “De leerlingen willen meer en andere kermisattracties. We zullen ze in contact brengen met de organisatie van de kermis. Hopelijk kan het dan in deze editie al geregeld worden”.
 10. Hobbelige fietspaden: “Er zijn inderdaad paden en wegen in Acht die verbeterd moeten worden. Het is een goed idee om de BuitenBeter-app te gebruiken en tegelijkertijd met de gemeente te spreken om dit grootschalig aan te pakken”.
 11. Supermarkt: “Uit een handtekeningenactie is gebleken dat er onder de jeugd behoefte is aan een supermarkt. Ze hebben het voorstel gedaan om een supermarkt te vestigen op het basketbalveldje van het Merwedeveld. Dat hebben we als Dorpsraad nooit eerder bekeken en daar gaan we samen met de leerlingen en de ondernemers dus goed naar kijken”.     

Lees hier het verslag: Verslag jeugdpolitiek op Acht juni 2017

De presentaties zijn hier te bekijken:

Presentatie Te hard rijden (Youri, Noah, Karsten)
Presentatie Losse stoeptegels (Luc, Liselot, Norah, Kiki, Loes)
Presentatie Prullenbakken (Dani, Timo, Martijn)
Presentatie Supermarkt (roel chloe rens maura)
Presentatie skatebaan (Harm, Feie, Zara, Bas)
Presentatie speelplek 12+ (Dilay, Tjerk, Alex, Isa, Selena)
Presentatie De markt voor Acht (Julia, Angelina, Veroni)
Presentatie Geluidsoverlast (Indy, Thijs, Isabel)
Presentatie Crossbaan Acht (Niek, Nick, Evren)
Presentatie Grotere kermis (Femke, Tijn, Denyce, Kristy, Stan)