Uitnodiging speciale dorpsraadvergadering leerlingen basisschool

De afgelopen weken zijn de kinderen uit de groepen 8 van Basisschool Sint Antonius Abt bezig geweest met politiek, argumenteren, debatteren, brainstormen en voorstellen maken. Zij mochten nadenken over zaken in Acht waar ze zich aan stoorden, of zaken die beter konden. Verder mochten ze ook nadenken over zaken die ze misten in Acht of wat ze wilden veranderen. Deze voorstellen zijn serieus besproken in de klassen en er is gekeken in hoeverre deze haalbaar zouden kunnen zijn.

Op dinsdag 20 juni 2017 zullen de kinderen van de groepen 8 in het Dorpshuis Acht een presentatie houden over hun ideeën en deze toelichten met duidelijke argumenten. Er zal serieus door leden van de Dorpsraad gekeken worden of er een aantal van deze ideeën daadwerkelijk gerealiseerd kan worden. We zouden het enorm leuk vinden als er een groot publiek aanwezig is en we willen alle ouders, maar ook opa’s en oma’s, buren, vrienden, kennissen en alle andere geïnteresseerden uitnodigen om bij deze speciale bijeenkomst aanwezig te zijn. Deze bijeenkomst zal beginnen om 13:30 uur en duurt ongeveer anderhalf uur. Voor koffie en thee wordt uiteraard gezorgd.

Graag tot dan!

Remco van Dooren, voorzitter Dorpsraad Acht
Hans Thijssen en Rob Peeters, leerkrachten groepen 8A en B

Bekijk hier de uitnodiging.

Verkiezingsdebat ‘Eindhoven kiest’ op 13 maart

Over een paar dagen is het zo ver. Op woensdag 15 maart 2017 mag u naar de stembus voor de Tweede Kamerverkiezingen. Wellicht weet u al op wie u gaat stemmen. Of misschien bent u er nog niet uit. Dat laatste is begrijpelijk: de keuze is reuze. Er zijn maar liefst 28 politieke partijen die deelnemen aan deze verkiezing.

De vraag is dan: hoe maakt u als inwoner van Eindhoven de juiste keuze? Welke partij komt het beste voor uw belangen op? In wie heeft u het meeste vertrouwen? Allemaal vragen waar u mogelijk nog een antwoord op wil hebben. U staat immers voor de vraag aan wie u uw kostbare stem gaat geven. Er valt hier voor u als kiezer dus nog veel te halen.

Om de kiezers in Eindhoven een goed antwoord te geven op de vele vragen, organiseert de Dorpsraad Acht, met ondersteuning van het Bewonersplatform Woensel-Noord, het verkiezingsdebat ‘Eindhoven kiest’. Dit vindt plaats op maandag 13 maart 2017 om 20.00 uur in het Dorpshuis in Acht aan de Lekstraat 4.

Twee dagen voor de Tweede Kamerverkiezingen gaan politieke kopstukken van het CDA, ChristenUnie, D66, Forum voor Democratie, GroenLinks, Partij voor de Dieren, PvdA, SP, VNL, VVD en 50plus met elkaar in debat en geven hun visie voor Nederland voor de aankomende jaren. Waar staan de politieke partijen voor? Wat zijn hun idealen? En wat willen ze bereiken met ons land?

Het debat is voor jong en oud en gaat over tal van onderwerpen: van banen tot zorg, van onderwijs tot veiligheid. Moeten er meer flex- of juiste vaste banen komen? Moeten we weer terug naar de basisbeurs voor studenten? Kan het eigen risico verdwijnen en de AOW naar 65? Welke maatregelen moeten er genomen worden om ons land veilig te houden? En duurzaam te maken? Naast deze onderwerpen is er ook voldoende aandacht voor de onderwerpen dichtbij ons huis. Moet er meer aandacht zijn voor de Brainport-regio? Laten we na 2020 Eindhoven Airport groeien? En hoe gaan we de files rondom Eindhoven aanpakken?

Om tot antwoorden te komen op deze vragen en te horen welke keuzes de partijen maken, worden er verschillende debatvormen gehanteerd. Bovendien krijgt u de kans om zelf vragen te stellen aan de politici.

Kortom, wilt u de kans niet laten lopen om zo kort voor de verkiezingen rechtstreeks van de landelijke partijen te horen waarom zij uw stem verdienen? Kom dan samen met uw huisgenoten, buren, vrienden naar dit verkiezingsdebat.

U bent van harte welkom!

Uitnodiging

Vergadering 4 juli gaat niet door

De Dorpsraad Acht zou op maandagavond 4 juli een openbare vergadering houden. In verband met te weinig onderwerpen is besloten deze vergadering te laten vervallen.

In een flyer zullen alle Achtse huishoudens hiervan op de hoogte worden gebracht. Hierin zullen tevens diverse updates staan over de bezigheden van de Dorpsraad in de afgelopen periode.