Verslag bezoek Visitatiecommissie

Op 15 maart 2016 heeft de Visitatiecommissie namens de Gemeente Eindhoven een bezoek gebracht aan Kerkdorp Acht. Er is gesproken over de diverse activiteiten die worden georganiseerd in Acht, met financiering door de Dorpsraad Acht. In het verslag leest u al hun bevindingen. Wij zijn erg blij met het compliment dat wij mochten ontvangen.

Verslag bezoek Visitatiecommissie aan Vereniging Achtse Belangen 15 maart 2016

Aanvragen subsidie

De Vereniging Achtse Belangen heeft de mogelijkheid om een aantal initiatieven financieel te ondersteunen vanuit de subsidieregeling gebiedsgericht werken voor niet actiegebieden.

Aanvragen worden getoetst op een aantal criteria.

Deze criteria zijn:

  • Leefbaarheidsactiviteiten: activiteiten betreffende het behoud en verbetering van de leefbaarheid in Acht;
  • Toegankelijk voor alle Achtenaren.
  • Een zodanige boekhouding voeren, dat op basis daarvan een deugdelijke verantwoording kan worden afgelegd.
  • De met subsidie aangeschafte materialen staan en blijven ter beschikking voor andere initiatieven.
  • Aanvragen die voor dezelfde activiteit gebruik kunnen maken van een andere regeling worden afgewezen.

Naast bovengenoemde criteria dient medewerking gegeven te worden aan evaluaties achteraf over de behaalde resultaten en hoe deze bereikt zijn.

Om in aanmerking te komen dient een aanvraagformulier te worden ingevuld en met bijlagen te worden voorzien. Door het verzenden van een aanvraag formulier accepteert men bovenstaande criteria.

De aanvragen worden door de Dorpsraad beoordeeld. In een openbare vergadering van de Dorpsraad worden de gegeven subsidies bekend gemaakt.

Aanvraagformulier subsidie Achtse Belangen