Raadslid PvdA en Dorpsraad in de bres voor speelvoorziening Acht

Op woensdag 20 januari 2016 heeft raadslid Sjoerd Slaaf (PvdA) een bezoek gebracht aan het Kerkdorp Acht. Hij kwam daar op uitnodiging van de Dorpsraad Acht om te luisteren naar een groep bewoners die het afgelopen jaar handtekeningen heeft verzameld voor de realisatie van een speel/sportvoorziening voor de kinderen in het noorden van het dorp.

Sinds vorig jaar is initiatiefneemster Suzanne Bekkers-van Vroenhoven, samen met haar kinderen, bezig om te kijken of er een speelvoorziening geplaatst kan worden op het veldje in de Leistraat. Omdat zij eerder bij de gemeente Eindhoven geen gehoor kreeg, verzamelde zij handtekeningen van 105 huishoudens, die zij later aan het collegebestuur aanbood. Samen met de Dorpsraad deed zij die oproep om toch een speelvoorziening te ontwikkelen. Er werd door de gemeente wel gekeken naar de mogelijkheden, maar die waren te beperkt om het daadwerkelijk te realiseren.

“De gemeente heeft ons laten weten dat het beleid is dat er geen nieuwe sport- en speelvoorzieningen komen. In een tijd dat er verjonging plaatsvindt, vinden wij juist dat de gemeente op deze ontwikkeling hoort in te springen”, aldus voorzitter van de Dorpsraad, Remco van Dooren. “Het gaat hier om ongeveer 150 kinderen die hier wonen in de leeftijd van 0 tot en met 18 jaar. Die willen graag zo dicht mogelijk bij hun huis sporten en spelen, en met de steun van de gehele buurt, moet dit ons inziens makkelijk geregeld worden.

“Omdat het via de ambtelijke weg helaas niet is gelukt om dit te realiseren, hebben wij raadslid Sjoerd Slaaf van de PvdA benaderd. Hij is langsgekomen en staat volledig achter het initiatief”.

Het raadslid gaat nu proberen om de speel- en sportvoorziening toch te realiseren. “Het zou geweldig zijn als heel het veld vol staat met spelende kinderen. We hebben een gemeenschappelijk doel”, zegt Sjoerd Slaaf.

img_0975 img_0974 img_0973

Handtekeningenactie voor speelvoorziening in Acht

Een groep bewoners uit Acht heeft de afgelopen maand handtekeningen verzameld voor de realisatie van een speel/sportvoorziening voor de kinderen in de Roerstraat, Leistraat en Reuselstraat in het kerkdorp. In totaal hebben 105 huishoudens meegedaan aan deze actie. Deze handtekeningen zijn inmiddels aan de gemeente Eindhoven aangeboden.

De handtekeningenactie is opgezet omdat de gemeente Eindhoven eerder niet positief reageerde op het idee. “Ik heb eerder een aanvraag gedaan om hier een voorziening voor kinderen te maken. Helaas werd mij toen verteld dat er op het aantal inwoners van Acht voldoende speelvoorzieningen aanwezig zijn”, zegt initiatiefneemster Suzanne Bekkers.

Met dat antwoord liet de initiatiefneemster het niet zitten. Met haar kinderen ging zij alle deuren langs in de betreffende straten. “Het gaat hier om ongeveer 150 kinderen die hier wonen in de leeftijd van 0 tot en met 18 jaar.” Door de handtekeningenactie hoopt zij, in samenwerking met de Dorpsraad Acht, de gemeente toch te overtuigen van dit idee. De voorkeur van de bewoners en de Dorpsraad Acht gaat uit naar een omheind sportveldje met voetbalgoals/basketbalring, met daarnaast een familieschommel of klimrek voor de kleinste. Het parkje bij de Leistraat is de ideale locatie voor deze voorziening.

De Dorpsraad Acht ondersteunt en vertegenwoordigt de bewoners in de gesprekken met de gemeente. De voorzitter Remco van Dooren: “Wij hopen dat de gemeente begrijpt dat het hier om 150 kinderen gaat die graag zo dicht mogelijk bij hun huis willen sporten en spelen. Met de steun van de gehele buurt, die er na deze actie ruimschoots is gekomen, moet dit ons inziens makkelijk geregeld worden. Bovendien, diverse bewoners van de Reuselstraat gaven tijdens de rondgang aan dat in 1988, bij het kopen van hun huizen, door de gemeente een speelvoorziening was beloofd in het parkje. Het is dan ook nu een mooi moment voor de gemeente om die belofte toch nog na te komen”.

Het aanleggen van een speelvoorziening kan natuurlijk in prijs erg variëren. Om de gemeente zo veel mogelijk tegemoet te komen, heeft de Dorpsraad Acht al een oplossing. “In Acht-Zuid zijn in verhouding veel speelvoorzieningen aanwezig, wat niet in verhouding staat tot het aantal kinderen daar. Ook zijn daar speelvoorzieningen die weinig gebruikt worden en soms door hangjeugd veel overlast veroorzaken. Verplaatsen van een van deze speelvoorzieningen lijkt ons daarom ook een optie welke meerdere doelen realiseert”, zegt Remco van Dooren.

Wij hebben er vertrouwen in dat de gemeente Eindhoven met ons in gesprek gaat en met een goed voorstel komt, zodat de kinderen in Acht veilig en goed kunnen spelen in de buitenlucht.

parkje-leistraat