Nieuwjaarstoespraak Dorpsraad Acht 2018

Op maandag 1 januari 2018 werd voor de 25e keer de nieuwjaarsreceptie georganiseerd in het Dorpshuis Acht. Voorzitter van de Dorpsraad, Remco van Dooren, hield een nieuwjaarstoespraak. Deze is hieronder te lezen.

Lieve mensen,

Welkom op deze 1 januari 2018. Welkom bij deze nieuwjaarsreceptie, een mooie traditie van samenwerking tussen het Dorpshuis, het Kerkbestuur en de Dorpsraad. Wat ontzettend fijn dat we vanmiddag met elkaar hier mogen zijn, om met elkaar te toasten op een mooi jaar.

In een nieuwjaarstoespraak wordt voornamelijk vooruitgeblikt op wat het nieuwe jaar ons gaat brengen. En wat we in 2018 graag werkelijkheid zien worden, uit onze voornemens die we laatst hebben gesteld of de wensen die we hebben. Dat zal ik vanmiddag ook zeker doen. Toch wil ik ook even terugkijken, omdat het voor mij een bijzonder moment is om hier te staan. Nog een paar maanden en dan zit de termijn van de huidige Dorpsraad er namelijk op. Dit is dan ook mijn laatste nieuwjaarsspeech in mijn rol als voorzitter van de Dorpsraad. Daarom wil ik daar graag even bij stil staan.

Ik neem u mee naar een week voorafgaand aan de openbare vergadering van de Dorpsraad op 21 oktober 2013. In het Eindhovens Dagblad lees ik dat de huidige Dorpsraad heeft besloten om te stoppen met haar werkzaamheden. Hun conclusie is dat met het (toenmalige) gemeentebestuur en ambtenarenapparaat niet samen te werken valt. Ik ben dan 17 jaar en besef me tijdens het lezen dat dit het moment is dat ik me moet aanmelden om te kijken op welke manier dan ook de belangen van Acht nog steeds op een goede manier behartigd kunnen worden.

In de maanden daarna zit ik met een aantal mensen van Achtse Belangen om tafel om te kijken hoe we de Dorpsraad weer op de rit kunnen krijgen. We houden verschillende bijeenkomsten met politieke partijen. Steeds weer is de opkomst enorm groot. Het versterkt ons gevoel dat voor veel mensen de vergaderingen en bijeenkomsten van de Dorpsraad nog steeds er toe doen. Het blijft goed zoeken, maar uiteindelijk vinden we ook genoeg kandidaten om de lijst voor de Dorpsraad te vullen voor de verkiezingen die dan in 2014 zijn gepland.

Bij de verkiezingen hebben we een hoge opkomst: zo’n 53% van de Achtenaren kleurt een vakje van een van de kandidaten rood. Het levert uiteindelijk een mooi team op, van man tot vrouw, van jong tot oud, actief in verschillende groepen, ieder met hun eigen ervaring. We besluiten dat ik als 18-jarige jonge gup aan het roer mag staan. Voor mij een hele eer, maar ook een grote verantwoordelijkheid. “Als gezicht van” moet ik ervoor zorgen dat we als Dorpsraad serieus worden genomen, dat we de juiste problemen aankaarten en uiteindelijk met oplossingen komen om zaken in het dorp te verbeteren.

Het worden uiteindelijk vier leuke, uitdagende, heftige en soms ook moeilijke jaren. Als nieuwe Dorpsraad kiezen we ook voor een nieuwe aanpak. We vertrouwen daarbij op de veel, veel vrijwilligers en fantastische stichtingen en verengingen die we hier in het dorp hebben.

Ondanks enkele wijzigingen binnen de Dorpsraad blijven we vier jaar lang intern sterk verbonden. We zijn een echt hecht team. Ieder weet zijn eigen plek binnen het team te vinden. Soms kregen we nog eens wel vragen of er intern discussie plaatsvond binnen de Dorpsraad, omdat in openbare bijeenkomsten dat nooit zichtbaar was. Ik kan u een ding verzekeren. Die discussies zijn hevig gevoerd, waarbij op verschillende thema’s de verschillen soms veel groter waren dan de overeenkomsten. Toch, en daar ben ik trots op, is het ons altijd, in welke discussie dan ook, gelukt om achter een beslissing te staan die we allemaal konden delen. En zo konden we met één gezicht naar buiten ons verhaal vertellen.

Mocht u het denken, nee, dit is nog geen afscheidsspeech van de Dorpsraad. Die komt nog. We hebben nog drie maanden te gaan, en er is nog genoeg werk aan de winkel. Maar als trotste voorzitter vind ik het toch wel waard om een aantal onderwerpen te noemen waar we als Dorpsraad hard aan hebben gewerkt.

Neem bijvoorbeeld de rattenproblematiek. Begonnen vanuit veel klachten van bewoners in verschillende straten van Acht. Uiteindelijk uitgegroeid tot een zware discussie, maar met een goed resultaat.

Een ander thema was de winkel. Niet alleen in de afgelopen vier jaar, maar veel langer al. U kent het verloop van dit proces. Een groot deel in Acht wilde de dierenweide behouden. En ook wij wilde de dierenweide behouden, in een kleine vorm of op een andere locatie. Nu de helderheid er is, ben ik blij dat de dierenweide al langzaam aan wordt omgetoverd tot een nog toegankelijkere karakteristieke plek in Acht. Daarmee wordt voldaan aan de wensen van een groot deel van de Achtenaren. Er staat nog zeker één wens open die ik graag vervuld had. In het belang van de leefbaarheid van het dorp, maar vooral in het belang van een heel groot deel van de huishoudens in Acht: de komst van een winkel. De kans is klein, dat realiseren we ons denk ik nu allemaal maar al te goed, maar wij doen er alles aan om voor het einde van onze periode toch nog een schot in de zaak te behalen. Daarmee kunnen we dan ook de andere wens van Acht vervullen.

We zijn ook met andere onderwerpen bezig geweest, zoals de dodenherdenking, het kenmerkende buslijn 8, de verkeersveiligheid, hoogspanningslijnen, de speelvoorziening aan de Leistraat, het opzetten van ZorgSaam op Acht en het opknappen van de kiosk.

Dan nog twee andere onderwerpen die ik wil aansnijden. Allereerst, de buurtpreventie. Ook hier hebben we onze strategie toegepast van initiëren, opzetten, doorgeven en faciliteren. We hebben de buurtpreventie opgericht, waar meer dan 60 vrijwilligers zich voor hebben aangemeld. Een fantastische groep vrijwilligers die dagelijks hun rondes door Acht voor u lopen. Het team staat en is een voorbeeld voor veel andere buurtpreventieteams.

En tot slot, de openbare vergaderingen. Altijd goed verzorgd door de super mensen van het Dorpshuis. Door hen ziet het er altijd zo mooi uit hier. Ik wens dat het Dorpshuis in 2018 nog meer de huiskamer van Acht zal worden. Want zo’n fantastisch buurthuis moeten we behouden en toegankelijk houden voor iedereen. Tijdens zo’n openbare vergadering moet ik u bekennen dat het elke keer weer spannend is als het 19:30 uur is. Ik kijk dan de andere leden van de Dorpsraad aan en vraag me af of we weer een grote opkomst gaan behalen. Mede dit bepaalt namelijk ons draagvlak. De spanning verdwijnt uiteindelijk als ik steeds weer zie hoe veel mensen de bijeenkomsten bijwonen. Het is een teken van steun, maar vooral van oprechte interesse in de zaken die hier in Acht spelen. Onze inwoners, wij en jullie, zijn betrokken bij de leefbaarheid van hun buurt. Wij willen weten wat er speelt, wij willen invloed kunnen uitoefenen als het onze directe leefomgeving betreft. Wij willen simpelweg een leefbare buurt, en wij beseffen ons allemaal dat wij daarin ook een gezamenlijke verantwoordelijkheid in hebben. Die participatie van Achtenaren, van u, waardeer ik enorm. Meedenken, meedoen.

Dat hoop ik de aankomende jaren te zien gebeuren. Vanzelfsprekend, er wordt al heel veel georganiseerd in dit prachtige dorp. Jonge mensen, volwassenen, senioren. Allemaal dragen ze een steentje bij aan Acht. Maar, ook voor de wat meer bestuurlijke, politieke en leefbaarheidsvragen en onderwerpen, zijn mensen nodig. We zijn gelukkig nog niet aan het moment gekomen wat ik aan het begin van mijn toespraak schetste: de Dorpsraad is er nu nog. Maar: de Dorpsraad moet worden doorgegeven. Vier van de vijf huidige leden stoppen na vier jaar en vinden het tijd om het stokje over te dragen aan andere Achtenaren die vol met energie zitten om de belangen van het dorp te behartigen.

Ik doe een oproep aan u allen, en het is ook een van mijn wensen voor 2018. Nu wij in de afgelopen vier jaar enorm hard gewerkt hebben zou ik het geweldig vinden als een nieuwe club klaarstaat om het nog beter te gaan doen. Ik weet dat de betrokkenheid bij het dorp groot is. Het is wel nu of nooit, het is nu tijd dat men zich aanmeldt als kandidaat voor de Dorpsraad. En als u het niet wil, denk dan aan een ander en spreek hem of haar erop aan. Het is namelijk ONS belang.

En voordat we over gaan naar het officiële toastmoment, wil ik een nog aantal andere dingen aansnijden. Ja beste mensen, het is mijn laatste nieuwjaarsreceptie in deze rol, dus ik wil nog even van het moment gebruik maken. Laten we even vooruitkijken. 2018. Wat zal het jaar ons gaan brengen? Ik hoop dat als u een wensenlijstje heeft, uw persoonlijke wensen en doelen uitmogen komen. En die wensen zijn natuurlijk per persoon verschillend. Al hoewel, en paar dingen delen we in het leven. Iedereen wil gezond zijn. Iedereen wil een veilig thuis, met een dak boven het hoofd. Iedereen wil liefde. Iedereen wil vriendschap. Iedereen wil een fijn leven kunnen leiden en zelf bepalen hoe dat wordt vormgegeven.

Ik zei het in mijn eerste nieuwjaarsspeech al drie jaar geleden, en ik kom er weer op terug. Wat ik graag zou willen is dat we wat meer omkijken naar elkaar. Minder het individu voorop, meer de samenleving. Het zijn misschien holle woorden, maar niets is minder waar. Je ziet het op televisie dat die roep steeds luider klinkt, maar ik zie het eigenlijk ook dichtbij.

Een keer in de twee weken op zondagavond schenk ik koffie voor de senioren in het verzorgingshuis Antonius. Het “kost” me driekwartier van mijn tijd, maar het levert me zo veel meer op. Terwijl ik de koffie of thee inschenk, vraag ik hoe de dag is geweest van meneer of mevrouw. Vaak is er weinig gebeurd. Een beetje naar buiten kijken of naar de televisie. Toch merk ik dat ze het fijn vinden om even te praten met me. Waarover, dat maakt niet uit. Als ze maar even de aandacht krijgen en er naar hen geluisterd wordt. Werkelijk altijd word ik bedankt voor het praatje dat ik met ze gemaakt heb. Dat zegt natuurlijk wat. Enerzijds dat ze het erg op prijs stellen, maar anderzijds dat het kennelijk ook erg gemist wordt omdat het zo bijzonder is.

Ik vind dat we meer moeten omkijken naar elkaar. Een samenleving is niet een optelsom van alle individuen. Een samenleving deelt bepaalde waarden, bijvoorbeeld ingegeven door de missen op zondagochtend in onze mooie kerk. Een samenleving deelt bepaalde tradities, bepaalde normen met elkaar. En in onze samenleving zouden we wat meer aandacht mogen hebben voor onze opa’s en oma’s, voor senioren. Maar eigenlijk gewoon voor iedereen. Dat het normaal is dat je wat voor elkaar doet, zonder dat daar geld tegenover staat. Dat je elkaar niet hoef te wantrouwen, maar juist vanuit vertrouwen denkt. Dat we de verschillen tussen elkaar niet uitvergroten, want dat levert helemaal niets op. Wat wel iets oplevert is dat we op zoek gaan naar wat ons deelt. Of dat nu in een discussie is of hier vanmiddag bij elkaar, we moeten het gemeenschappelijke tussen ons vooropstellen, vasthouden en koesteren.

Ik wens dat we samen in 2018 dat gevoel meer gaan krijgen in onze samenleving.

Ik wil daar zeker een bijdrage aan leveren. Want ook al stop ik na vier jaar als voorzitter van de Dorpsraad, ik ga door. Ik wil uw belangen hier in Acht gaan vertegenwoordigen op een niveau waar de echte beslissingen over onze leefomgeving worden genomen. Waar wordt bepaald welke richting het met Eindhoven op moet. Ik ga voor een Eindhoven dat weer bereikbaar wordt, voor een Eindhoven dat weer veilig wordt. Vanuit thuis heb ik geleerd dat wanneer je een euro ontvangt, je er ook maar één kan uitgeven. Dat betekent dat onze financiën in onze stad weer op orde moeten komen. Dat is nu echt een puinhoop. Ik wil een stad die de inwoners serieus neemt, waar inwoners mee doen. Maar wat ik vooral wil, is een Eindhoven waarin we omkijken naar elkaar.

Ik ga dat, zoals u van mij gewend bent, met volle energie, optimisme, ambitie en daadkracht, proberen te realiseren. Ik heb mij daarom verkiesbaar gesteld als kandidaat gemeenteraadslid voor de gemeente Eindhoven. Op 21 maart kunt u mijn naam vinden op plek 2 namens het CDA. U zult begrijpen dat ik verder geen stemadvies kan geven….

Tot slot, lieve mensen, het toastmoment is daar. Ik zou willen voorstellen dat u allemaal uw glaasje pakt.

Laten we met z’n allen proosten op een fantastisch 2018 waarin wij, lieve Achtenaren, in goede gezondheid mogen zijn, waarin we de successen met elkaar vieren en het verdriet met elkaar delen. Ik wens dat 2018 een voorspoedig jaar mag worden voor u, en uw naasten.

Op een spetterend 2018!

Remco van Dooren, voorzitter Dorpsraad Acht

Dorpscorrespondente van het Eindhovens Dagblad, Karin Rosendaal, maakte een verslag van deze feestelijke bijeenkomst:

Heiwerkzaamheden op industrieterrein

Al een aantal weken zijn er op het industrieterrein De Schakel, heiwerkzaamheden aan de gang. Koeriersdienst UPS gaat daar namelijk een groot distributiecentrum bouwen, waarbij er eerst zo’n 1600 tot 1700 palen in de grond moeten worden geheid. Dat zal zeker tot eind mei gaan duren.

We hebben de afgelopen tijd van veel bewoners vragen hierover gekregen. Omdat het heien in de vroege ochtend begint en tot in de loop van de avond duurt, ervaren veel bewoners hiervan overlast. Het geluid is namelijk in het dorp goed te horen.

Natuurlijk begrijpen wij dat bij heiwerkzaamheden veel geluid vrijkomt. We vinden het echter wel jammer dat noch wij, noch de bewoners, op de hoogte waren van deze plannen. We wisten bijvoorbeeld niet hoe lang het heien gaat duren, laat staan wat er gebouwd ging worden. Wij zijn van mening dat zowel voor het betreffende bedrijf, maar zeker ook voor de gemeente, die de vergunning heeft verleend, het een kleine moeite was om informatie hierover te verspreiden. Dan waren de veel vragen, en wellicht ook de ervaren overlast, zeker voorkomen.

Terugblik: geslaagd verkiezingsdebat

Op maandag 13 maart 2017, twee dagen voor de Tweede Kamerverkiezingen, gingen politieke kopstukken van het CDA, ChristenUnie, D66, Forum voor Democratie, GroenLinks, Partij voor de Dieren, PvdA, SP, VNL, VVD en 50plus met elkaar in debat in het Dorpshuis Acht. Zij gaven hun visie voor Nederland voor de aankomende jaren. Het debat werd bezocht door jong en oud en ging over tal van onderwerpen: banen, Europa, infrastructuur, onderwijs, veiligheid, zorg. Met een bijzondere zaalopstelling, prikkelende stellingen en leuke discussies was het een geslaagde avond. De organisatie lag in handen van Remco van Dooren en Rick Segers, voorzitter respectievelijk vice-voorzitter van de Dorpsraad Acht.

Bekijk hier de foto’s van de avond, gemaakt door Hans Klein Sprokkelhorst:      

Verkiezingsdebat ‘Eindhoven kiest’ op 13 maart

Over een paar dagen is het zo ver. Op woensdag 15 maart 2017 mag u naar de stembus voor de Tweede Kamerverkiezingen. Wellicht weet u al op wie u gaat stemmen. Of misschien bent u er nog niet uit. Dat laatste is begrijpelijk: de keuze is reuze. Er zijn maar liefst 28 politieke partijen die deelnemen aan deze verkiezing.

De vraag is dan: hoe maakt u als inwoner van Eindhoven de juiste keuze? Welke partij komt het beste voor uw belangen op? In wie heeft u het meeste vertrouwen? Allemaal vragen waar u mogelijk nog een antwoord op wil hebben. U staat immers voor de vraag aan wie u uw kostbare stem gaat geven. Er valt hier voor u als kiezer dus nog veel te halen.

Om de kiezers in Eindhoven een goed antwoord te geven op de vele vragen, organiseert de Dorpsraad Acht, met ondersteuning van het Bewonersplatform Woensel-Noord, het verkiezingsdebat ‘Eindhoven kiest’. Dit vindt plaats op maandag 13 maart 2017 om 20.00 uur in het Dorpshuis in Acht aan de Lekstraat 4.

Twee dagen voor de Tweede Kamerverkiezingen gaan politieke kopstukken van het CDA, ChristenUnie, D66, Forum voor Democratie, GroenLinks, Partij voor de Dieren, PvdA, SP, VNL, VVD en 50plus met elkaar in debat en geven hun visie voor Nederland voor de aankomende jaren. Waar staan de politieke partijen voor? Wat zijn hun idealen? En wat willen ze bereiken met ons land?

Het debat is voor jong en oud en gaat over tal van onderwerpen: van banen tot zorg, van onderwijs tot veiligheid. Moeten er meer flex- of juiste vaste banen komen? Moeten we weer terug naar de basisbeurs voor studenten? Kan het eigen risico verdwijnen en de AOW naar 65? Welke maatregelen moeten er genomen worden om ons land veilig te houden? En duurzaam te maken? Naast deze onderwerpen is er ook voldoende aandacht voor de onderwerpen dichtbij ons huis. Moet er meer aandacht zijn voor de Brainport-regio? Laten we na 2020 Eindhoven Airport groeien? En hoe gaan we de files rondom Eindhoven aanpakken?

Om tot antwoorden te komen op deze vragen en te horen welke keuzes de partijen maken, worden er verschillende debatvormen gehanteerd. Bovendien krijgt u de kans om zelf vragen te stellen aan de politici.

Kortom, wilt u de kans niet laten lopen om zo kort voor de verkiezingen rechtstreeks van de landelijke partijen te horen waarom zij uw stem verdienen? Kom dan samen met uw huisgenoten, buren, vrienden naar dit verkiezingsdebat.

U bent van harte welkom!

Uitnodiging

Voorzitter Dorpsraad leest voor bij Dikkie&Dik

Op woensdag 25 januari heeft Remco van Dooren, als voorzitter van de Dorpsraad Acht, voorgelezen bij kinderopvang Dikkie&Dik in Acht. In het kader van de Nationale Voorleesdagen van 25 januari tot en met 4 februari 2017, was hij daarvoor uitgenodigd. Hij las voor uit het prentenboek ‘De Kleine Walvis’. Meer dan dertig kinderen in de leeftijd van 2 tot en met 4 jaar luisterden met veel aandacht naar hem.

Tegelijkertijd las de Eindhovense burgemeester Jorritsma voor op basisschool Sint Antonius Abt. Hij werd bij binnenkomst verwelkomd door de directeur van de basisschool en de voorzitter van de Dorpsraad Acht. De basisschoolkinderen reageerden erg enthousiast op zijn bezoek en een enkeling mocht zelfs de burgemeestersketen om.

 

Dorpsraad wil regenboogzebrapad in Acht

De Dorpsraad biedt haar enige zebrapad in het Kerkdorp Acht aan om dit te veranderen naar een regenboogzebrapad. Het is een reactie op een initiatief van de gemeenteraad, die voorstelt om regenboogzebrapaden in de stad te creëren.

Als reactie op de vreselijke aanslagen in Orlando, waarbij 49 personen in een gay-club om het leven werden gebracht, en de constatering dat de emancipatie van de LHBT-gemeenschap (lesbies, homoseksueel, biseksueel en transgender) wereldwijd erg onder druk staat, is het blijvend nodig om te benadrukken dat iedereen, ongeacht zijn geaardheid, van harte welkom is in Eindhoven. Daarom besloot de gemeenteraad van Eindhoven het idee van een regenboogzebrapad te opperen, omdat het een signaal uitstraalt dat de LHBT-gemeenschap in onze samenleving hoort. De verantwoordelijk wethouder gaat nu de mogelijkheden onderzoeken om te kijken waar en hoe deze regenboogzebrapaden gerealiseerd kunnen worden.

“En daar wil de Dorpsraad Acht de wethouder graag bij helpen. Wij bieden ons enige zebrapad in het dorp graag aan om daarvan een regenboogzebrapad te maken. Het is namelijk niet alleen belangrijk om in het centrum van Eindhoven deze symboliek te laten zien; juist in kernen en dorpen vindt het dagelijkse leven plaats waarbij daar ook volledige aandacht voor een inclusieve gemeenschap moet zijn”, aldus voorzitter Remco van Dooren.

De locatie van het zebrapad, die aan de Waalstraat ligt, is dichtbij Basisschool Sint Antonius Abt. “Het gekleurde zebrapad is niet alleen een signaal voor de LHBT-gemeenschap; het zorgt tevens voor een fleurige omgeving en laat basisschoolkinderen zien dat in een samenleving met zoveel verschillen iedereen geaccepteerd moet worden en dat iedereen belangrijk is”.

De Dorpsraad heeft inmiddels de wethouder laten weten dat zij het huidige zebrapad graag veranderd zien worden naar een regenboogzebrapad.

b2322b08e7190ab4d3bfc3f79763d0e5-1436178921

Van Geloven volgt De Graaff op in Dorpsraad Acht

Op maandag 15 februari is Marty van Geloven officieel toegetreden als nieuw Dorpsraadslid. Hij volgt daarmee Joop De Graaff op, die eerder had aangegeven niet genoeg tijd meer te hebben voor zijn functie als vice-voorzitter en lid van de Dorpsraad Acht vanwege zijn activiteiten voor zijn eigen onderneming.

In maart 2014 hebben 67 mensen gestemd op Van Geloven. Hij is daarmee, na Will Brands (85 stemmen) – een gekende lijstduwer – de eerstvolgende in de rij om toe te treden. Marty was in zijn werkzame leven (nu met vervroegd pensioen) actief als manager Marketing en Communicatie. Op dit moment is nog in de running als examinator voor de opleidingen senior communicatie-adviseur en strategisch communicatiemanager.

Op een persoonlijke manier zullen wij Joop De Graaff bedanken voor zijn inzet de afgelopen twee jaar. Wij danken hem voor zijn waardevolle, deskundige en verfrissende inbreng. Tevens zijn wij verheugd dat Joop langs de zijkant ons zal voorzien van strategische inzichten en adviezen.

Bekijk hier de officiële uitslag van de verkiezingen van de Dorpsraad Acht, gehouden op 19 maart 2014.

Alcoholverbod nu zichtbaar bij Kiosk

In 2013 hebben Burgemeester en wethouders van de gemeente Eindhoven besloten voor een periode van drie jaar drie gebieden in Acht aan te wijzen waar het verboden is alcohol te drinken of bij te hebben. Het betreft de Kiosk, de groenstrook aan de Emile Wertheimlaan en de groenstrook aan de Merwedestraat.

Bij de groenstroken zijn in die tijd diverse borden opgehangen om het verbod weer te geven. Bij de Kiosk hebben heel lang geen borden gehangen, ondanks meerdere verzoeken van bewoners. Zij hebben de Dorpsraad Acht benaderd en die is met de gemeente in gesprek gegaan. Dat heeft er toe geleid dat er sinds vorige week drie borden zijn geplaatst bij de Kiosk.

De Dorpsraad Acht dankt de gemeente Eindhoven voor de snelle plaatsing.

img_8260

Dorpsraad enthousiast met Acht als hartveilige zone

Kerkdorp Acht is met 8 AED’s en 150 burgerhulpverleners de eerste Hartveilige wijk van Eindhoven. Een hartveilige zone betekent dat bij een optredende hartaanval, hartstilstand of circulatieprobleem binnen de cruciale tijd van zes minuten hulp wordt geboden door middel van reanimatie met of zonder AED, waardoor de levenskans van het slachtoffer sterk wordt vergroot. “Fantastisch nieuws voor onze gemeenschap”, aldus Remco van Dooren, voorzitter van de Dorpsraad Acht.

De Dorpsraad Acht is blij en enthousiast om dit nieuws te vernemen en te verkondigen en ondersteunt de stichting waar dan ook van harte. Zo is zelfs in het afgelopen jaar een subsidie verstrekt voor een pop waar bewoners hartoefeningen op kunnen uitvoeren. “Hiermee worden vrijwilligers nog beter opgeleid om te reanimeren”.

Voorzitter van de Dorpsraad: “Dankzij de inzet van vele werkgroepen binnen de stichting werken de Achtse inwoners nu samen door een leven te redden. De vrijwilligers staan 24 uur per etmaal en zeven dagen in de week klaar om hulp te bieden. Dat is fantastisch voor zo’n betrokken gemeenschap in Acht. De professionele hulpdiensten zijn niet altijd in staat om binnen zes minuten aanwezig te zijn. Daarom is netwerk van goed opgeleide vrijwilligers en AED’s ook van essentieel belang. Ik hoop dan ook dat andere wijken en buurten ons volgen. Een goed signaal naar alle inwoners van Eindhoven”.