Oproep aan college B&W: meer aandacht voor buurtpreventie

De bewonersorganisaties uit Acht, Achtse Barrier, Blixembosch, Heesterakker en Woenselse Heide hebben op vrijdag 4 augustus j.l. een brief gestuurd naar het college van Burgemeester en Wethouders. Wij reageren hiermee op de onlangs gepresenteerde veiligheidsplannen- en onderzoeken van de gemeente. Daaruit blijkt dat Eindhoven flinke stappen moet maken voor een effectief veiligheidsbeleid. Met de brief willen wij het college van B&W kennis laten nemen van de gevoelens uit onze wijken en hen adviseren om op korte termijn enkele beslissingen te nemen die in onze ogen van enorm belang zijn voor de veiligheid van de buurten in Eindhoven.

2018 wordt een cruciaal jaar om te komen tot een effectieve veiligheidsaanpak. Daarbij hoort volgens het college van B&W – en zeker ook volgens ons – een adequaat budget. Op dit moment zet Eindhoven substantieel minder geld en formatie in voor veiligheid. Uit ervaringen van buurtpreventieteams blijkt dat de subsidie van €300,- voor een groot en/of professioneel buurtpreventieteam te weinig is. Wij hopen dan ook dat het college van B&W de verdeelsleutel van de toekenning van subsidies aan buurtpreventieteam aanpast. Tevens pleiten we er voor om een bijdrage voor buurtpreventieteams vanuit het ‘subsidiegericht werken in (niet-)actiegebieden’ voortaan wel toe te staan. En bovenal hopen we dat vanuit de onderzoeksaanbeveling om wijkgericht de veiligheid te verberen, buurtpreventieteams actief worden betrokken bij de veiligheidsplannen voor de aankomende jaren. Willen we de positieve effecten op de veiligheid en leefbaarheid van buurten verder beïnvloeden, dan rekenen wij op volledige meewerking en steun vanuit de gemeente.

Lees de volledige brief hier.

 

Buurtpreventieteam van start

In navolging van veel wijken in Eindhoven, zal vanaf volgende week ook het buurtpreventieteam in het Kerkdorp Acht van start gaan. Zo’n 50 vrijwilligers hebben zich inmiddels opgegeven en zullen maandag 12 januari 2015 bij elkaar komen om met de gemeente en de politie afspraken te maken om er voor te zorgen dat Acht veiliger wordt.

Vanwege de toenemende mate van criminaliteit, inbraken en overlast heeft in 2014 de Dorpsraad Acht besloten om een buurtpreventieteam te starten. Een buurtpreventieteam houdt informeel toezicht in de buurt en geeft ongeregeldheden door aan de politie en de gemeente. Zij heeft als doel de inbraken en overlast terug te dringen, bewoners bewust te maken van inbraakgevoelige situaties en het veiligheidsgevoel onder de bewoners te vergroten.

De bedoeling is dat inwoners zich gezamenlijk inzetten voor een veilige en leefbare buurt, in samenwerking met de politie en de gemeente. Deelnemers van een buurtpreventieteam lopen ‘s avonds door het dorp en melden onveilige situaties bij de politie. Ook attenderen zij buurtbewoners op onveilige situaties rondom hun woning.

Het buurtpreventieteam wordt gevormd door bewoners en gecoördineerd door de gemeente en de politie. De teams kunnen bij de gemeente terecht voor ondersteuning. Denk bijvoorbeeld aan een handleiding, materialen (kleding, zaklampen vrijwilligersverzekering) en training (signaleren en de-escaleren). Daarnaast ondersteunt de politie buurtpreventieteams. De politie denkt mee en adviseert over de werkzaamheden en de bevoegdheden van buurtpreventieteams. De buurtbrigadiers maken hierover heldere afspraken met de teams. De inzet van de politie in de buurt verandert nietals in diebuurteen preventieteam aan de slag is.

“De Dorpsraad Acht is blij dat veel vrijwilligers zich hebben aangemeld om zich in te zetten voor een veiliger en leefbaarder Acht. Samen met elkaar nemen we de handschoen op om te zorgen voor meer sociale cohesie en een beter dorp. Ik hoop dat de acties van het buurtpreventieteam de nodige resultaten in 2015 zal opleveren”, aldus voorzitter Remco van Dooren.