Brief naar politiek: leg hoogspanningslijnen onder de grond

Een aantal bewonersorganisaties, Bewonersplatform Woensel-Noord, Dorpsraad Acht, Leefbaarheidsteam De Tempel en Vereniging Wijkbelangen Prinsejagt 3, hebben een brief gestuurd naar alle politieke partijen in de Eindhovense gemeenteraad om aandacht te vragen voor hoogspanningslijnen. De oproep is om deze elektrische kabels onder de grond te leggen, zoals bijvoorbeeld al in Tilburg en Helmond gebeurt. Lees hieronder de brief.

In verschillende gebieden van Eindhoven, waaronder Woensel-Noord, hangen hoogspanningslijnen. Deze bovengrondse hoogspanningslijnen wekken elektromagnetische velden op die het functioneren van het menselijk lichaam (kunnen) beïnvloeden. Boven een bepaalde waarde van de veldsterkte leidt dit tot acute effecten, zoals het ‘zien’ van lichtflitsen en onwillekeurige spiersamentrekkingen. Bovendien wijst onderzoek er op dat in de buurt van bovengrondse hoogspanningslijnen kinderen die dicht bij een dergelijke hoogspanningslijn wonen, waar het magnetisch veld relatief sterk is, mogelijke extra risico op leukemie lopen. Op grond van deze gegevens en uitgaande van het voorzorgsbeginsel heeft het ministerie van VROM in 2005 een beleid ontwikkeld. Daarin is aangegeven dat voorkomen moet worden dat er in de buurt van bovengrondse hoogspanningsleidingen nieuwe situaties ontstaan waar kinderen langdurig worden blootgesteld aan magnetische veldsterkten die jaargemiddeld boven 0,4 mcirotesla (magneetveldzone) liggen. Voor bestaande situaties verandert er helaas niets. Echter, het Rijk heeft een paar jaar geleden laten weten de elektriciteitskabels te willen “verkabelen” (onder de grond). Voor de financiering hiervan betaalt het Rijk 75% van de kosten en de lokale overheid 25% van de kosten. In sommige gemeenten gebeurt dit al, zoals in de gemeentes Tilburg en Helmond. In ons geval wil de gemeente Eindhoven deze bijdrage niet leveren (circa 6 miljoen) omdat zij wijst op de onredelijke verhouding tussen lasten en lusten.

Deze hoogspanningslijnen lopen door veel wijken in Woensel-Noord, een tracé van circa vier km vanaf Luytelaer, via Eckart, Vlokhoven, Jagershoef, Prinsejagt, Driehoeksbos naar Acht. Uit het rapport van de SRE Milieudienst blijkt dat de magneetveldzones in dit gebied tussen 50 en 125 meter aan beiden zijden van de hoogspanningslijnen liggen. Dit betekent dat alle huizen die zich in de straal van 50 – 125 meter bevinden, een verhoogd risico hebben op gezondheidsklachten. Het blijkt hier om circa 2000 huishoudens te gaan. Bovendien mag in dit gebied ook niet meer gebouwd worden als er kinderen langdurig verblijven.

Ondanks dat er meerdere interpretaties zijn over de effecten van elektromagnetische velden, vinden wij de oproep van het Rijk om de hoogspanningslijnen te verkabelen geheel terecht. “Gokken” met de volksgezondheid is onze ogen geen optie. Wij vinden dat aan gezondheid geen concessies mogen worden gedaan.

Naast dit gezondsheidsaspect, willen we er ook op wijzen dat door het verkabelen van hoogspanninglijnen meer grond vrij komt waar op gebouwd mag worden. Hoogspanningslijnen in kabels onder de grond hebben, zeker met de huidige technologie, een betere afscherming aangaande magnetische velden. Doordat er boven de grond minder magnetische veldsterkten vrijkomen, kan op een aantal plaatsen meer grond gebruikt worden voor bebouwing. De kosten voor de gemeente kunnen op die manier worden terugverdiend. Daarnaast verbetert het onder de grond leggen van de hoogspanningslijnen ook het aanzicht van de omgeving. Zowel het visuele als het volksgezondheidsaspect heeft volgens makelaars namelijk een grote (negatieve) rol bij de waardebepaling van het huis.

Vanzelfsprekend begrijpen wij dat het verkabelen van hoogspanningslijnen verschillende consequenties heeft, zowel financieel als ook maatschappelijk. De Rijksoverheid is echter al een hele poos bezig om gemeentes er toe te stimuleren mee te doen in het onder de grond leggen van de hoogspanningslijnen. Het wordt tijd dat ook de gemeente Eindhoven haar maatschappelijke verantwoordelijkheid gaat nemen, waarbij zij niet alleen kijkt naar de korte termijn maar vooral en zeker naar de lange termijn. Het is een investering in de verbetering van de gezondheid van Eindhovenaren.

Met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018 vragen wij dan ook aan alle politieke partijen binnen de gemeente Eindhoven om de aankomende jaren dit thema hoog op de agenda te zetten.

De bewoners van Woensel-Noord rekenen op hun positieve medewerking.

Henk van de Ven, voorzitter Stichting Bewonersplatform Woensel-Noord
Remco van Dooren, voorzitter Dorpsraad Acht
Jac Jansen, voorzitter Leefbaarheidsteam De Tempel
Dick Veenstra, voorzitter Vereniging Wijkbelangen Prinsejagt 3