Opzetten ZorgSaam op Acht

Zoals werd aangekondigd in de openbare vergadering van 29 februari, gaat ZorgSaam op Acht van start. Hieronder leest u meer over de activiteiten.

Burenhulp
Zoals u misschien wel hebt vernomen is een werkgroep vanaf september 2015 bezig met het opzetten van een zorgzame buurt. Een buurtinitiatief om Achtenaren met elkaar in contact te brengen en de ouderwetse burenhulp weer nieuw leven in te blazen

Om de behoeften onder de Achtenaren te peilen hebben we eind vorig jaar een enquête huis-aan-huis verspreid. De respons was voor ons hartverwarmend, en een reden om door te gaan met het initiatief. De vragen liepen uiteen tussen een klein klusje, boodschapje doen en behoefte aan sociale contacten.

Koffie-inloopochtend
Inmiddels hebben we een koffieochtend gehad met mensen die hun hulp aanboden en andere belangstellenden. Deze ochtend was heel geslaagd. Het enthousiasme onder de mensen werkt aanstekelijk! We hebben besloten te starten met een wekelijkse koffie-inloopochtend!

Op donderdag 3 maart gaan wij hiermee starten. Deze zal plaats vinden in het Antoniushuis. Wij mogen gebruik maken van de zaal de Amstel. De koffie inloopochtend vindt wekelijks plaats op donderdagochtend van 10 uur tot 11.30 uur. Er zijn geen kosten aan verbonden, de koffie wordt aangeboden door het Antoniushuis. Er is wel spaarpot voor een vrijwillige bijdrage.

Hulplijn en contact
Naast deze koffie-inloopochtend gaan we starten met de ZorgSaam op Acht hulplijn. We hebben een telefoonnummer waarop mensen een hulpvraag kunnen indienen. We denken dan aan kleine klusjes, doktersbezoek, medicijnen ophalen, hulp bij de tuin enz. We hebben een lijst met mensen die iets willen/kunnen betekenen bij deze hulpvragen en zij zullen dan benaderd worden.

Het telefoonnummer van de ZorgSaam op Acht hulplijn is: 06-57989226

Voor het beheer en verder vormgeven van deze hulplijn zijn wij op zoek naar mensen die het leuk vinden om hier mee aan de slag te gaan.

Met elkaar hopen we dat dit initiatief uit gaat groeien tot iets moois! Wij hebben er alle vertrouwen in! Voor vragen kunt u contact opnemen met het bovenstaande telefoonnummer of via e-mail zorgsaamopacht@gmail.com.

Update ZorgSaam op Acht

In de openbare vergadering van de Dorpsraad op 29 februari 2016 werd de stand van zaken gepresenteerd van ZorgSaam op Acht.

Er zijn in de afgelopen periode 1600 enquêtes verspreid en 125 reacties op teruggekomen. Met de antwoorden gaat de werkgroep – die bestaat uit diverse organisaties – nu aan de slag. Het eerste evenement is een koffie-inloop die elke donderdag tussen 10:00 uur en 11:30 uur in het Antoniushuis plaatsvindt.

Meer informatie is te lezen in de presentatie.