Subsidie voor Dierenweide

Op 24 mei j.l. ontving de Dorpsraad van Acht een subsidie-aanvraag van de beheerder van de Dierenweide ad € 1750,00 ten behoeve van de dierenwei langs Rijnstraat 59.

De Dorpsraad heeft besloten een bedrag toe te kennen van € 900,00 voor de periode van 1 juli 2016 tot 1 juli 2017.