Toespraak buurtpreventiebedankdag 24 juni 2017

Op zaterdag 24 juni was kerkdorp Acht de gastheer- en vrouw van de jaarlijkse buurtpreventiebedankdag. Door het buurtpreventieteam Acht was een goed verzorgde middag georganiseerd om de 1100 buurtpreventen van Eindhoven te bedanken.

Namens de Dorpsraad Acht mocht voorzitter Remco van Dooren de aanwezigen welkom heten in ons dorp. Zijn toespraak is hier te lezen.

Burgemeester Jorritsma bezoekt Acht

Op vrijdag 2 december 2016 bezocht burgemeester Jorritsma samen met zijn vrouw het Kerkdorp Acht, op uitnodiging van de Dorpsraad Acht. Zij maakte daar kennis met het kerkdorp, met het Dorpshuis Acht en verschillende (bewoners)organisaties. De middag stond in het teken van de tour die de nieuwe burgemeester maakt om Eindhoven beter te leren kennen.

Remco van Dooren, voorzitter van de Dorpsraad Acht, verwelkomde de Eindhovense burgervader en vertelde kort wat over het kerkdorp. Hij lichtte verder toe wat de bezigheden van de Dorpsraad zijn en waar ze zich mee bezig houden, zoals een supermarkt, de komst van een treinstation in Acht, de overlast en de toekomst van Eindhoven Airport en het verkavelen van de hoogspanningslijnen. Tot slot bracht hij het bijzondere feit naar voren dat Acht enorm veel stichtingen en verenigingen heeft, die fantastisch functioneren.

Daarna schetste Peer van Dijk, voorzitter van het Dorpshuis Acht, de geschiedenis van het Acht en die van het dorpshuis.De voorzitter van de stichting Hart voor Acht, Gerard Dohmen, opperde om niet alleen Acht, maar heel Eindhoven hartveilig te maken. Jan Schaffers van de stichting Vrienden van de Dierenweide presenteerde ook de nieuwe plannen voor de nieuwe kinderboerderij, die op de plek van de dierenweide komt.

Na de presentaties liep de burgemeester een kort rondje door het dorp. Hij maakte een praatje met de bewoners in het Antoniushuis, bekeek de Kiosk en de Sint-Antonius Abt-kerk en hoorde de nieuwe plannen van de kinderboerderij aan bij de dierenweide.

De burgemeester en zijn vrouw waren enorm enthousiast tijdens hun bezoek aan Acht. Zowel in zijn dankwoord als voor de camera’s van de lokale pers stak hij flink de loftrompet over Acht.

Op http://www.ed.nl/regio/eindhoven/woord-van-de-dag-in-acht-supermarkt-1.6702016 vindt u het verslag van ED-journalist Hans Vermeeren. Hieronder kunt u de reportage van Studio040 terugkijken.

 

Gerard Smelt vervangt Marty van Geloven als lid Dorpsraad

In februari 2016 is Marty van Geloven toegetreden tot de Dorpsraad Acht. Hij was de vervanger van Joop De Graaff, die vanwege zijn werk de functies van de Dorpsraad niet meer kon combineren. Helaas bleek het voor Marty moeilijk om in een bestaand team – met haar eigen rolverdeling – een goede samenwerking te bewerkstelligen. Daarom heeft hij besloten uit de Dorpsraad Acht te stappen.Wij bedanken Marty voor zijn inbreng in de afgelopen maanden en wensen hem alle goeds toe.

De Dorpsraad Acht zal nu de kieslijst volgen en de volgende beschikbare kandidaat benaderen. Daarop stond Eduard van Geest als volgende kandidaat, maar vanwege de beperkte tijd die hij hiervoor vrij kon maken, heeft hij hiervan afgezien. De volgende op de lijst, de heer Gerard Smelt, heeft zich bereid getoond om de vijfde plek in de Dorpsraad Acht in te vullen. Wij heten Gerard van harte welkom in onze raad.

Lijn 8 naar Acht blijft bestaan

De provincie Noord-Brabant heeft redelijk positief gereageerd op het bezwaar van de Dorpsraad Acht, ingediend tegen het OV-plan ‘Concessie Brabant Zuidoost ingaande december 2016’ waarin de busroutes in en naar het Kerkdorp Acht zouden veranderen. Lijn 8 (Eindhoven-Acht-Kapelbeemd) werd in het plan samengevoegd met lijn 144 (Eindhoven-Best) tot één lijn. Dat is na het bezwaar van de Dorpsraad niet meer het geval.

In het definitieve programma van de provincie vervalt de combinatie van de verbindingen naar Acht en naar Best. In het nieuwe Kernnetwerk is er sprake van aparte verbindingen naar Acht (Ehv8) en naar Best (S1). Dat betekent dat het weer mogelijk is om de in het plan vervallen haltes te bedienen. Bushalte Boschdijk/Rijnstraat blijft zo bestaan.

Jammer vindt de Dorpsraad Acht het wel dat lijn 8 niet meer doorrijdt naar industrieterrein Kapelbeemd. In haar bezwaar pleitte zij voor het behoud van bushaltes in het industriegebied, omdat bij het vervallen van deze haltes het autoverkeer in het dorp zou toenemen. Bovendien zou het voor werknemers onmogelijk worden om het terrein met het openbaar vervoer te bereiken. De provincie laat weten dat vanwege het huidig budget er geoptimaliseerd is en in een aantal gevallen loopafstanden groter worden. Daarnaast zijn de frequenties op lijn S1 en Ehv 8 samen nu hoger dan in de huidige situatie. Met andere woorden: er moet wat verder gelopen worden voor sommige mensen, maar de frequentie is wel hoger (6 keer per uur voor S1 en Ehv8 samen).

In de aankomende tijd zal de Dorpsraad bij de nieuwe vervoerder er op aan dringen dat de bushaltes op industrieterrein Kapelbeemd moeten blijven bestaan. Hij kan dit namelijk nog aanbieden in het ‘pluspakket’. Mocht de vervoerder dit niet willen aanbieden, dan kunnen de werknemers wel gebruik maken van bushalte Boschdijk/Steenoven of de haltes in Acht. In de ogen van de Dorpsraad is dat niet wenselijk.

In haar bezwaar schreef de Dorpsraad Acht dat zij verwachtte dat de provincie serieus naar de standpunten van de Achtse gemeenschap zou kijken en de bushalte in stand hield. Daarnaast pleitte zij in haar pleidooi voor de waarde van ‘buslijn 8’. Het cijfer 8 verwijst namelijk op een symbolische en historische manier naar het kerkdorp en is voor veel mensen herkenbaar. De provincie heeft in haar reactie laten weten de lijn ‘8’ te noemen. De uiteindelijke keuze van lijnnummers is een verantwoordelijkheid van de vervoerder, maar de provincie stimuleert de vervoerder om een voor de reiziger logischer lijnnummering te kiezen.

De Dorpsraad is blij met deze formulering en verwacht dat ‘lijn 8 naar Acht’ nog jarenlang zal blijven bestaan. Voorts is zij tevreden met de constructieve houding van de provincie Noord-Brabant.

lijn8

Dorpsraad Acht dient bezwaar in tegen OV-plan provincie

De Dorpsraad Acht dient bezwaar in tegen het OV-plan ‘Concessie Brabant Zuidoost ingaande december 2016’ waarin de busroutes in en naar het Kerkdorp Acht veranderen. Lijn 8 (Eindhoven-Acht-Kapelbeemd) wordt in het nieuwe plan samengevoegd met lijn 144 (Eindhoven-Best) tot één lijn.

Verbinding naar industriegebied Kapelbeemd

In het nieuwe plan vervallen waarschijnlijk vier busroutes, waaronder die naar het industriegebied Kapelbeemd. Het betreft het vervallen van bushalte Steenoven en bushalte Leemkuil. De Dorpsraad vreest door het laten vervallen van de busroute naar het drukke industriegebied dat het autoverkeer weer zal toenemen. Het wordt namelijk onmogelijk om met het openbaar vervoer naar dit gebied te reizen.

Hoewel het industriegebied een aparte hoofdingang heeft, reizen veel werknemers via verschillende sluipwegen door het kerkdorp Acht. Dit zorgt nu al voor overlast van veel auto’s, hard rijden en uitlaatgassen. Als de busroute via Kapelbeemd vervalt, is te verwachten dat het autoverkeer in Acht toeneemt. Dat gaat, volgens de Dorpsraad, tegen de wens in van overheden die juist openbaar vervoer willen stimuleren en autogebruik willen verminderen.

De Dorpsraad Acht roept dan ook de provincie op om de bushaltes Steenoven en Leemkuil te behouden.

Verbinding naar Kerkdorp Acht  

Dorpen lopen in de huidige tijd steeds meer achter op het leven in de stad. Om deze gebieden leefbaar te houden en de bewoners te vervoeren naar andere delen van de gemeente, moeten er volgens de Dorpsraad Acht zo veel mogelijk bushaltes zijn. Deze bushaltes moeten er voor zorgen dat mensen op een snelle en gemakkelijke manier de bus kunnen halen. Het vervallen van de bushalte Boschdijk/Rijnstraat en de bushalte Schiestraat ontmoedigt het OV-gebruik doordat inwoners van Acht er dan langer over zullen doen om een bushalte te bereiken. Zoals gezegd in het bovenstaande zal het afnemen van de OV-voorzieningen kunnen leiden tot meer gebruik van auto’s dan wel een afname van de leefbaarheid van het dorp. Dat is in de ogen van de Dorpsraad Acht niet wenselijk.

De Dorpsraad Acht roept dan ook de provincie op om de bushaltes Boschdijk/Rijnstraat en Schiestraat te behouden.

 De Dorpsraad Acht verwacht dat de provincie serieus naar de standpunten van de Achtse gemeenschap zal kijken en de bushaltes in stand houdt. Daarnaast hecht zij veel waarde aan de naam ‘buslijn 8’. Het cijfer 8 verwijst op een symbolische en historische manier naar het kerkdorp en is voor veel mensen herkenbaar.

lijn8